Generalaire GF-GA50 and GF-GA51 Current Sensing Relay

GA50: 24 Volt

  • Voltage Range 21-24 VAC, 50-60Hz
  • Sensing Current Minimum 5 amps
  • Operating ATR 40F – 104F
  • Load Rating Max (12 watts) 0.50 amps Min (3 watts) 0.12 amps

GA51: 120 Volt

  • Voltage Range 100-125 VAC, 50-60Hz
  • Sensing Current Minimum 5 amps
  • Operating ATR 40F – 104F
  • Load Ratings Max (50 watts) 0.42 amps Min (3 watts) 0.03 amps